Video Dvořáček.cz

Stužkovací a firemní večírky


Rádi Vám natočíme Váš stužkovací nebo maturitní večírek.

 Videofilm je možné začít úvodními venkovními záběry školy, vnitřích prostor, učeben,maturitním tablem atd. Na úvod filmu můžeme také použít fotografie ze školních výletů,akcí,které se vhodně seřadí, každý se později rád podívá na vzniklou fotogalerii a krásně zavzpomíná na svá školní léta… U každého žáka lze na přání použít i jednu fotografii z dětství, která se postupně promění na maturitní fotografii. Každá tato fotografie bude opatřena titulkem se jménem žáka.

Po vzájemné dohodě je možné dopředu natočit i několik záběrů přímo ze třídy  – studenti komunikují s učitelem u tabule,píší si poznámky a  probíhá běžná vyučovací hodina. Je téměř jisté,že tyto záběry budou po letech vyvolávat příjemné vzpomínky na studentská léta.

Těmito záběry získáme materiál na vytvoření krásného úvodu k Vašemu film,vše podbarveno vhodnou hudbou.

Na  stužkovacím večírku natáčíme také atmosféru před zahájením, příjezdy rodičů a ostatních hostů. Dále pak zahájení, uvítací projev, slavnostní předání stužek a šerp, přípitek, další doprovodné programy a volnou zábavu studentů.

Na závěr videofilmu je zajímavé použít  fotografie z průběhu studia (výlety ,školní akce,sportovní a kulturní akce) ,které opět vyvolávají po letech krásné vzpomínky na školní léta.


Hotový videofilm umístníme na videokazety a DVD v předem dohodnutém množství množství.